Data sistem sedang dibaca, sila tunggu sebentar...
Berita Jin Online
Ganjaran telah diberi (Promosi Hebat)
Sebarkan di Facebook ⇒ Sebar
Berita l Fri Nov 10, 2017 11:16 am

Ganjaran Promosi Hebat (26-10-2017 jam 00.00 malam sehingga 30-10-2017 jam 11.59 malam) telah diberikan kepada para pemain yang layak.
Semua pemenang sila mendapatkan Ganjaran anda dengan NPC Lorraine Prize Legate (Cronus 214 631).

Pemenang dinasihatkan supaya memeriksa ganjaran dengan segera untuk memastikan anda menerima jumlah nilai ganjaran yang betul.


Sebarang aduan berkenaan ganjaran tersebut hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada tarikh 13.11.2017. Kami menganggap ganjaran telah berjaya ditebus selepas tarikh tempoh berkenaan dan sebarang aduan yang dikemukakan selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.

 


Untuk membuat sebarang pertanyaan/aduan berkenaan gajaran tesebut. Sila maklum kepada kami dengan cara e-mel: help@jin.com.my