Data sistem sedang dibaca, sila tunggu sebentar...
Berita Jin Online
Ganjaran telah diberi (Pertanding Raja Jin Azura)
Sebarkan di Facebook ⇒ Sebar
Berita l Thu Nov 30, 2017 11:10 am

Ganjaran Pertanding Raja Jin Azura (09 Ogos 2017 , Jam 12:00 p.m. hingga 8 November 2017, 03:00 p.m.) telah diberikan kepada para pemain yang layak.


*Pihak kami terdapat beberapa Pemain menerima Ganjaran yang salah disebabkan oleh masalah teknikal, pihak kami akan menggantikan balik kepada pemain tersebut.

Semua pemenang sila mendapatkan Ganjaran anda dengan NPC Lorraine Prize Legate (Cronus 214 631).

Pemenang dinasihatkan supaya memeriksa ganjaran dengan segera untuk memastikan anda menerima jumlah nilai ganjaran yang betul.


Sebarang aduan berkenaan ganjaran tersebut hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada tarikh 5.12.2017. Kami menganggap ganjaran telah berjaya ditebus selepas tarikh tempoh berkenaan dan sebarang aduan yang dikemukakan selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.

 

Untuk membuat sebarang pertanyaan/aduan berkenaan ganjaran tersebut. Sila maklum kepada kami dengan cara e-mel: help@jin.com.my