VAMPIRE


LEGENDA VAMPIRE

Blood Soul Dan Sacrifice System

Blood Soul merupakan keperluan yang paling penting untuk Vampire.
Bagaimana hendak meningkatkan taraf Blood Soul? Iaitu melalui Sacrifice! Ia terdapat 8 cara untuk Sacrifice
Tekan Ikonuntuk memasuki Sacrifice interface.Instinct
Tiada had kepada jenis Jin Minor yang boleh digunakan.
Selepas Instinct Sacrifice yang berjaya, Instinct GR anda akan meningkatkan taraf dan Bloodline meningkat sebanyak 1. (Jin Clover boleh digunakan untuk membantu meningkatkan Instinct GR.)

Keperluan:
1. Jika Blood Soul's Star Level di bawah 5: Level Character perlu lebih tinggi daripada 40, Jin Minor hendaklah sekurang-kurang Level 20, dan kos sebanyak 2,000 Vigor.
2. Jika Blood Soul adalah Star 5 atau ke atas: Leve Character perlu lebih tinggi daripada 50, Jin Minor hendaklah sekurang-kurang Level 20, dan kos sebanyak 3,000 Vigor
3. Jika Blood Soul mencapai Star 10: Level Blood Soul perlu mencapai 70, Jin Minor hendaklah lebih daripada Level 40, dan kos sebanyak 6,000 Vigor.
Masih terdapat keperluan yang berbeza di Star Level Minor Jin.


Pneuma
Jin Minor tidak diperlukan untuk Pneuma Sacrifice , dan ia akan menyebabkan salah satu (Min P-Atk GR, Max P-Atk GR, Def GR, or M-def GR) meningkatkan taraf. Ia mengambil masa selama 1 jam untuk menjalankan Pneuma Sacrifice. Vampires boleh tinggal dalam permainan selama 30 minit atau menggunakan kemahiran "Soul Touch" untuk mencapai keadaan yag puncak. Pneuma anda akan meningkatkan 5 kali lebih cepat seperti biasa dan ia hanya mengambil masa 12 minit untuk menjalankan Pneuma Sacrifice itu!


Inspiration

Inspiration dan Bloodline akan meningkatkan selepas Inspiration Sacrifice.
Keperluan:
1. Character perlu mencapai Level 70
2. Luck Jin Minor perlu lebih tinggi daripada Blood Soul's Inspiration
3. Kos sebanyak 6,000 Vigor


Evil Core
Apabila Blood Soul's Bloodline mencapai 5, anda boleh menjalankan Evil Core Sacrifice untuk meningkatkan taraf Evil Core. Ia kos satu Universal O/XO setiap kali. Sila ambil perhatian bahawa ia tidak mempunyai 100% kadar kejayaan. Jika gagal, nilai Evil Core akan dikurangkan, tanpa menjatuhkan level.

Blood Core
Apabila Blood Soul mencapai 30 stars, anda boleh menjalankan Blood Core Sacrifice untuk meningkatkan taraf Blood Core. Ia kos satu Universal O/XO setiap kali. Sila ambil perhatian bahawa ia tidak mempunyai 100% kadar kejayaan. Jika gagal, nilai Blood Core value dikurangkan, tanpa menjatuhkan level.

Divine Instinct
Apabila Blood Soul's Divine mecapai Level 1, anda boleh menjalankan Divine Instinct Sacrifice untuk meningkatkan taraf Valor. Jin Minor hendaklah Saint O/XO.

Divine Pneuma
Apabila Blood Soul's Divine mencapai Level 1, anda boleh menjalankan Divine Pneuma Sacrifice untuk meningkatkan taraf Spirit dan Wisdom. Jin Minor hendaklah Saint O/XO, dan juga attributes Spirit dan Wisdom perlu lebih tinggi daripada Blood Soul.

Phase Attribute
Dengan Phase Attribute Sacrifice, Blood Soul's Phase Attribute akan ditingkatkan.
Keperluan:
1. Blood Soul's Divine perlu mencapai sekurang-kurang level 15.
2. Character perlu mencapai Level 70.
3. Jin Minor hendaklan Eidolon.
4. Kos sebanyak 6,000 Vigor

Primal Hunger
Keadaan Primal Hunger kemungkinan dicetuskan oleh: membunuh raksasa, character atau jin telah mati, ataupun menggunakan Exp Balls dan sebagainya.
Apabila dicetuskan, ia mempunyai 70% peluang untuk meningkatkan Blood Soul's Initial Attributes dan 30% peluang untuk meningkatkan Bloodline sebanyak 30. Apabila Initial Attributes telah ditingkatkan daripada Primal Hunger sebanyak 5 kali, Initial HP akan meningkatkan ke 290, Ini Min P-atk: 99, Ini Max P-atk: 99, Ini P-def: 81, dan Ini M-def: 56.