Vigor

Vigor diperlukan semasa menjalankan Sacrifice. Ia boleh diperolehi daripada raksasa atau Training Ground.Jumlah Vigor yang Vampires boleh diperolehi adalah dipengaruhi oleh faktor berikut:
1. Keadaan Double/Multiple EXP
2. Kelengkapan yang mempunyai Sapphires
3. God's Blessing
4. Barang lain atau keadaan yang mempunyai Exp bonus

Anda juga boleh membeli Vigor Essences daripada Kiosk Jin.