Watcher Oren


Jin Vampire - Watcher Oren 


Watcher Oren telah melindungi bangsa Vampire selama beribu-ribu tahun. Walaupun dia tidak mempunyai badan yang sebenar, semangat kesetiaan menjadikan dia kuat dan mulia.

Gred Initial

Nilai

Nota

Max HP

290

Pertambahan Gred Intial
Ia dilahirkan dengan attribute awal yang penuh

.

Min P-atk

99

Max P-atk

99

Max P-def

90

Min M-atk

0

Max M-atk

0

Max M-def

56

Gred Major

Nilai

Nota

Max P-def

22.5

Pertambahan Gred Major
Gabung dengan jin minor yang layak dan sama jenis untuk mendapat pertambahan secara rawak. Mengguna Jin Clovers untuk mendapat kesan yang lebih baik. UniversalO dan UniversalXO boleh menjadi jin minor untuk bergabung dengan mana-mana jin major.

Min P-Atk

26

Max P-Atk

39

Gred Minor

Nilai

Nota

Max HP

62.5

Pertambahan Gred  Minor
Ia dilahirkan dengan sub-Attributes yang penuh

Max M-Def

12.5

Min M-atk

0

Max M-atk

0

Misc

Nilai

Nota

Max Luck

200

Luck ComposingID Composing

Thunder

+100

Rarity

100