8x EXP - Blood Sacrifice

 

Ganjaran

  Perfect Moonlight Dress
  Pakaian yang sempurna daripada Vampire. Mengguna Vampire Elite x8 untuk mendapat 8x EXP points.
  ATAU
 
 8x Vampire Elite
  Klik kanan untuk mendapat 8x EXP selama 1 jam, apabile guna dengan Perfect Moonlight Dress.

Keperluan

Level 50 dan ke atas

Frequency

Anda boleh pergi ke Penetralia sekali sehari dan menawarkan darah anda kepada mereka.

Lokasi

Penetralia

Key Items

  Delicate Moonlight Dress
  Pakaian yang halus daripada Vampire. Mengguna Vampire Elite x5 untuk mendapat 5x EXP points.
  ATAU
 
  Perfect Moonlight Dress
Pakaian yang sempurna daripada Vampire. Mengguna Vampire Elite x8 untuk mendapat 8x EXP points.

Key NPCs

Johnson (Cronus 329,393)
Charman (Penetralia 032,029)
Joseph (Penetralia 026,039)
Grant (Penetralia 026,032)
Engna (Penetralia 040,029)
Hendy (Penetralia 047,034)
Josh (Penetralia
 047,040)


Panduan:
1. During the event time, if you are the returning player, you can claim a Delicate Moonlight Dress for free from Johnson.
2. Memakai Delicate Moonlight Dress atau Perfect Moonlight Dress dan memasuki Penetralia sekali sehari.

4. Anda boleh menerima misi selepas memasuki ke Penetralia. Selepas meninggalkan Penetralia, misi akan ditetapkan semula.
5. Selepas memasuki Penetralia, mencari Charman untuk menerima misi.
6. Anda perlu mencari find Joseph, Grant, Engna, Hendy dan Josh di Penetralia dan menawarkan darah anda kepada mereka.
7. Selepas itu, pergi menerima ganjaran anda daripada Charman.
8. Anda akan mendapat 8x Vampire Elite atau Perfect Moonlight Dress sebagai ganjaran.

Panduan Teliti:

Selepas memasuki Penetralia, mencari Charman untuk menerima misi.Mencari semua Reborn Vampire: Joseph, Grant, Engna, Hendy dan Josh menawarkan darah anda kepada mereka (Kos 10% HP setiap kali).Menerima ganjaran anda daripada Charman selepas Sacrifice.